Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich. Data publikacji strony internetowej: 2021-09-28 Data ostatniej…